Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Ręce kobiety oparte na stole i piszące długopisem po białej kartce.

E-deklaracja maturalna

Do 30 września 2022 roku należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023. E-deklarację należy złożyć w systemie ZIU (Zintegrowany Intefejs Użytkownika)  https://wyniki.edu.pl/login. Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną deklarację  prosimy składać w sekretariacie szkoły. Poniżej zamieszczamy instrukcję e-deklaracji maturalnej.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow