Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Na żółtej karteczcie czarny napis "Ważne informacje". U góry pośrodku kartki czerwona pinezka.

Drodzy pierwszoklasiści!

W poniedziałek 25 lipca 2022 roku ogłosiliśmy listę uczniów przyjętych do klas pierwszych naszego liceum na rok szkolny 2022/2023. Drodzy pierwszoklasiści! Cieszymy się, że dołączyliście do naszej społeczności! Poniżej znajdziecie kilka informacji związanych z organizacją roku szkolnego 2022/2023.

Podręczniki

25 lipca 2022 roku, zgodnie z sugestiami wydawnictw, został uaktualniony wykaz podręczników do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023. Przy zakupie podręczników prosimy zwrócić uwagę na następujące przedmioty: historia, historia i teraźniejszość, wos, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa - do tych przedmiotów obowiązuje nowa edycja podręcznika wydana w 2022 roku. Podręczniki do pozostałych przedmiotów można odkupić używane.

Legitymacja szkolna/mLegitymacja

Nasza szkoła przystępuje do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które poświadcza fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniów klas pierwszych prosimy o uzupełnienie numerów telefonów w celu otrzymania kodu aktywacyjnego.

1 września 2022 roku uczniowie klas pierwszych otrzymają także legitymację papierową.

Bilet miesięczny

Z uwagi na brak legitymacji uczniowskiej, pierwszy bilet miesięczny może zakupić szkoła. Jeśli chcecie skorzystać z zakupu pierwszego biletu miesięcznego przez szkołę, uzyskać informacje dotyczące trasy przejazdu i kosztu biletu, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Internat

Uczniowie, którzy  mieszkają daleko i codzienne dojazdy uniemożliwiają im naukę w naszej szkole, mają możliwość zamieszkanie w internacie, który znajduje się na terenie naszej placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica kandydata w sekretariacie szkoły.

Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych

W dniach 26-28 września 2022 roku planowany jest wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych do Mrówek. Koszt wyjazdu na os to 390 zł + koszty autokaru (możliwa jest płatność bonem turystycznym).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – 1 września 2022 roku godz. 9.00, szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły.

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00, tel. 54 285 32 28.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow