Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Ubrudzeni kolorowymi farbami chłopcy leżą na podłodze. W tle ściana z kolorowymi mazajami

Podsumowanie innowacji pedagogicznej ”W krainie barw..."

W czerwcu 2023 roku zakończył się cykl zajęć w ramach innowacji pedagogicznej ”W krainie barw – wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim”. Innowacją zostali objęci uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Materiał był realizowany przez autorkę innowacji Monikę Gołębiewską, w formie grupowej i indywidualnej w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych dwa razy w miesiącu w roku szkolnym 2022/2023. Zajęcia polegały na wprowadzaniu nowoczesnych metod zabawowych twórczych w grupie z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, doświadczania i przeżywania. Naczelną ideą programu było umożliwienie dzieciom poznawania otaczającej je rzeczywistości w jak najszerszym i możliwie wszechstronnym wymiarze, w oparciu o wybrany kolor. Każdemu miesiącu została dopasowana jedna, charakterystyczna dla niego barwa. Do każdego miesiąca zostały również przyporządkowane w danym kolorze: dekoracja sali, balony, produkty spożywcze, owoce, warzywa, które można było spróbować, książeczki opowiadające o danym kolorze oraz przedmioty codziennego użytku. Dzieci mogły ubrać się w odpowiedni kolor. Program innowacji pedagogicznej dla dzieci z głęboką wieloraką niepełnosprawnością powstał z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz integracji wychowanków. Jego realizacja miała wyzwalać w dzieciach potrzebę naturalnego dążenia do poznawania świata na miarę ich możliwości psychofizycznych oraz naturalną potrzebę obcowania  z drugą osobą. Cele te w dużym stopniu udało się osiągnąć. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, brały w nich aktywny udział. Wykazywały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu. Dzieci rozwijały kreatywne, logiczne i abstrakcyjne myślenie, wyobraźnię, doskonaliły pamięć, koncentrację. Innowacja pedagogiczna „W krainie barw – wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim” została zrealizowana i uznana za sukces pedagogiczno- wychowawczy, dlatego też zajęcia prowadzone w ramach innowacji zostaną wpisane na stałe w program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

  • Chłopcy ubrudzeni  kolorowymi farbami na tle kartek pomalowanych na kolorowo
  • Chłopcy ubrudzeni kolorowymi farbami patrzą na siebie siedząc na podłodze
  • Chłopiec trzyma w ręku pędzelek, obok stoją kolorowe butelki z farbami, w tle kolorowe plakaty.
  • Uśmiechnięty chłopiec macza palce w talerzyku z kolorowymi farbami. W tle kolorowe plakaty.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow