Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • U góry wiszą trzy flagi : jedna biała, dwie granatowe z czerwonym krzyżem. W tle budynki.

"Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie" - podsumowanie

W naszej placówce realizowany jest projekt finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus + , który kończy się 31 sierpnia 2023 roku. Poniżej prezentujemy działania naszej szkoły w ramach projektu.

Rozpowszechnianie efektów projektu:

 • https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/seminarium-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji-w-radziejowie?fbclid=IwAR1gsOXY32T0EdcGCm0meUzt5TlcqUM-2XSNl65D1PxtSYOR6wmzRb3WUEU
 • https://www.radziejow.edu.pl/669,2021-2022?tresc=10081
 • 22 kwietnia 2022 r oku w gościnnych progach Radziejowskiego Domu Kultury z udziałem Pani Marii Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odbyło się seminarium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.Wydarzenie zgromadziło ponad 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Podczas seminarium p. Wioletta Nenczak - koordynator naszych działań - przedstawiła  dobre praktyki z zakresu Erasmus+ oraz eTwinning  realizowane w ZSiP w ramach projektu „Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie” oraz „Under one sky”.
 • https://padlet.com/viola154772/uqimi36e96w6c5c
 • https://www.facebook.com/lokietek.radziejow
 • https://www.facebook.com/search/top?q=sosw%20radziej%C3%B3w
 • https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=10737
 • 27 października 2022 roku dwie nauczycielki naszej szkoły: Wioletta Nenczak (nauczycielka języka polskiego) i Anna Kołowska (nauczycielka języka angielskiego) wzięły udział w V Kongresie Edukacji zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności, by jeszcze efektywniej realizować zadania i cele projektu "Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie" w ramach Programu ERASMUS+ prowadzonego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie.
 • Narady dyrektorów: 16 grudnia 2022 roku - ZSiP - dyrektorzy szkół średnich; 5 kwietnia 2023 roku - Włocławek - dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli - Przemysław Stolarski mówił o Erasmus + w Zespole Szkół i Placówek.
 • Spotkania z rodzicami - nauczyciele biorący udział w projekcie przedstawili jego efekty rodzicom (notatki w dzienniku lekcyjnym).
 • 18,19 i 21 kwietnia 2023 roku - Drzwi Otwarte - promocja projektu w trakcie wizytacji szkoły przez przyszłych uczniów.
 • https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=1073
 • 27 października 2022 roku dwie nauczycielki naszej szkoły: Wioletta Nenczak (nauczycielka języka polskiego) i Anna Kołowska (nauczycielka języka angielskiego) wzięły udział w V Kongresie Edukacji zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności, by jeszcze efektywniej realizować zadania i cele projektu "Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie" w ramach Programu ERASMUS+ prowadzonego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie.
 • Artykuł napisany do gazety „UczMy”-planowany druk - październik 2023 roku
 • 20 czerwca 2023 roku - podsumowanie projektu-dla uczniów i nauczycieli Łokietka oraz MZS w Radziejowie. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Mój wymarzony projekt międzynarodowy”.

Działania nauczycieli:

 • III Kujawski Challenge Translatorski pod kierunkiem p.Anny Kołowskiej i p.Krzysztofa Banasiaka. 19 kwietnia 2021 roku.
 • IV Kujawski Challenge Translatorski pod kierunkiem p.Anny Kołowskiej i p.Krzysztofa Banasiaka. 16 maja 2022 roku.  Łokietek gościł ósmoklasistów na organizowanym już po raz czwarty konkursie translatorskim. Challenge polegał na jak najwierniejszym przetłumaczeniu zdań z języka polskiego na angielski i angielskiego na polski oraz przełożeniu anglojęzycznej wersji fragmentu prozy. https://www.radziejow.edu.pl/669,2021-2022?tresc=10137
 • 6 czerwca 2023 roku w naszej szkole odbył się V Kujawski Challenge Translatorski. Młodzi poligloci, próbowali swych sił w trzech kategoriach: znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności translatorskie i zdolności artystyczne.  https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=11473
 • https://www.radziejow.edu.pl/669,2021-2022?tresc=10078 - realizujemy projekty "Percentages around us" i "Physical adventures"
 • 25 kwietnia 2022 roku nasze liceum odwiedzili uczniowie klasy 8b z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie. Wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektów "Percentages around us" oraz "Physical adventures".  Oba projekty  realizowane są w naszej placówce w ramach programu Erasmus+ "Efektywny nauczyciel-efektywne nauczanie". https://www.radziejow.edu.pl/669,2021-2022?tresc=9761
 • VIII Międzyszkolny Konkurs Wokalny „Bitwa  na głosy”18 lutego 2022(piosenki także w języku angielskim). p.Jadwiga Muszyńska. https://www.radziejow.edu.pl/669,2021-2022?tresc=9291
 • Nocne czytanie z dreszczykiem, w świecie kryminałów Agaty Christie - 29 października 2021 roku - „Noc czytania z dreszczykiem". Wzięło w niej udział 64 uczniów naszego liceum, dyrekcja i nauczyciele.  Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Danuta Wielgosz – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Czytane były fragmenty prozy angielskiej pisarki Agaty Christie. https://www.radziejow.edu.pl/669,2021-2022?tresc=9442
 • 3 na 4 grudnia 2021 roku, Dickens-noc z "Opowieściami wigilijnymi" - magia świąt, która kruszy najtwardsze serca. https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=11098
 • Innowacja " W cyfrowym świecie" realizowana w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 r. Zawiera elementy związane z nauką podstaw j angielskiego, słówka potrzebne przy konfiguracji smartfona, tabletu, programów komputerowych.Program innowacji realizowany przez dwie godziny w tygodniu przez p. Danutę Izydorską podczas zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz przysposobienie do pracy. Istotnym elementem realizacji innowacji „W cyfrowym świecie” jest udział w programie eTwinning.  Program innowacji wynika z założeń projektu Erasmus+ „Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie”, którego beneficjentem jest autor innowacji.
 • Udział w konkursie „Brit it”organizowanym przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych we Włocławku 17 lutego 2023 r. odbył się konkurs języka angielskiego BRIT IT organizowany przez Studium Języków Obcych przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy Ib, II b, IV ab. https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=11258
 • 27 marca 2023 roku w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie, w związku z Dniem Autorów Europejskich, odbyło się głośne czytanie poezji Wisławy Szymborskiej. Wzięli w nim udział uczniowie klas Ib i Id oraz zaproszeni goście: pani Danuta Wielgosz - wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radziejowie oraz panie Urszula Wanińska i Alina Krupińska, członkinie Klubu Przyjaciół Biblioteki. Panie zaprezentowały wiersze i listy polskiej noblistki, z kolei uczniowie klasy I b: Bartosz Polaszek i Dmytro Radushnyi  zaprezentowali wiersz „Nic dwa razy” w językach angielskim i ukraińskim. https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=10943
 • Grudzień z językiem angielskim - w grudniu 2022 roku grupa uczniów klas I - III SPUZ i V – VI - VII SPUZ uczestniczyła w zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu Erasmus +. Dzieci poznały flagę Wielkiej Brytanii, przy pomocy programu multimedialnego uczyły się nazw kolorów w języku angielskim. Tworząc brytyjską flagę utrwalały wcześniej poznane słówka. Uczniowie przygotowali kartki z angielskimi życzeniami do ZSM w Radziejowie na IV Regionalny Konkurs na Ręcznie Wykonaną Kartkę Świąteczną w języku obcym. Na ostatnim grudniowym spotkaniu dzieci oglądały „Opowieść wigilijną”- film oparty na motywach powieści angielskiego pisarza Charlesa Dickensa. https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=10829
 • W ramach projektu Erasmus+, 30 listopada 2022 roku w SOSW odbyło się „Angielskie spotkanie dla dzieci”, którego celem jest realizacja zadań projektu „Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie”. Podczas spotkania uczniowie klas I-III SPUZ oraz V-VII SPUZ obejrzeli prezentację multimedialną o Wielkiej Brytanii, dzięki której poznali najważniejsze osoby, zabytki i miejsca w Londynie. Ideą „Angielskich spotkań dla dzieci” jest rozbudzenie u uczniów SOSW zainteresowania brytyjskimi obyczajami oraz językiem angielskim. W celu uatrakcyjnienia spotkań dzieci będą korzystały z dostępnych w placówce urządzeń multimedialnych: tablicy multimedialnej, dywanu interaktywnego oraz komputera. Poprzez metody multimedialne i multisensoryczne, zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne, śpiewanie piosenek, oglądanie bajek i filmów dzieci będą miały możliwość wielozmysłowego uczenia się prostych zwrotów w języku angielskim, co stwarza okazję do zaciekawienia ich kulturą Wielkiej Brytanii.
 • 26.04.2022 gościliśmy w naszym Liceum w "Łokietku" uczniów klasy 8 Miejskiego Zespołu Szkół wraz z nauczycielem fizyki panem Piotrem Zielińskim. Na fizyce w ramach programu"Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie" oraz w ramach realizacji projektu ,,Physical adventures", uczniowie szkoły podstawowej mieli możliwość wykonania doświadczeń wcześniej przedstawionych przez uczennice klasy 2ab4 Wiktorię Chrząszcz i Gabrielę Kubiak, w języku angielskim.
 • 9 maja 2023 roku obchodziliśmy dzień e -Twinning. Uczciliśmy ten dzień poprzez zorganizowanie konkursu "Mój wymarzony projekt międzynarodowy" pod opieką p.Joanny Gulcz i p.Przemysława Stolarskiego. Efekty działań uczniów na Szkolnym Facebooku.
 • 20 czerwca 2023 roku - posumowanie konkursu „Mój wymarzony projekt międzynarodowy”.Wręczenie nagród zwycięzcom.
 • powstała innowacja z j. angielskiego, która będzie wdrożona w przyszłym roku szkolnym.
 • powstały dwa projekty edukacyjne Erasmus+: dla uczniów i dla nauczycieli, wnioski zostaną złożone na rok 2024.

Polecane dla nauczycieli:

wstecz

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow