Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Duża grupa uczniów liceum stoi przed ścianą z cegieł. Wszyscu ubrani na niebiesko. Pierwszy rząd siedzi lub kuca.

Więc chodź pomaluj mój świat na niebiesko...

19 listopada 2021 roku nasi licealiści włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF Polska. Nasza szkoła przybrała kolor niebieski jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Tego dnia uczniowie, nauczyciele i pracownicy, którzy chcieli wesprzeć akcję, przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Nasi licealiści wraz z nauczycielami zatańczyli Belgijkę na sali gimnastycznej. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to też okazja do przeprowadzenie podczas lekcji wychowawczych dyskusji na temat praw dziecka.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. 

  • Troje licealistów stoi na scenie. Od lewej strony dwie dziewczyny i chłopak.
  • Sześć uczennic liceum stoi na scenie w rzędzie. Przed dziewczynami kuca chłopak.
  • Duża grupa uczniów liceum tańczy w parach belgijkę na sali gimnastycznej.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow