Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Grupa uczniów liceum stoi w klasie przy tablicy, jedna uczennica trzyma plakat. Wśród uczniów stoi kobieta i tryma kartkę.

Spotkanie w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

22 października 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku odbywa się pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Celem spotkania było wspieranie w planowaniu dalszej  edukacji, budowanie ścieżki kariery czy odkrywanie zasobów oraz talentów. Zajęcia przygotowane zostały przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu p. Iwonę Lisiecką i p. Marzenę Kunecką-Jackowską.

  • Trzy dziewczyny i chłopak siedzą w ławkach szkolnych. Jedna dziewczyna trzyma przed sobą niebieski plakat.
  • Uczniowie liceum siedzą w ławkach szkolnych w sali lekcyjnej. Między ławkami chodzi kobieta, która trzyma przed sobą plakat.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow