Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

INFORMACJE O EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: ‎

  • język ‎polski;
  • matematykę;
  • język obcy nowożytny.
Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU

Data
Godzina 9.00

21 kwietnia (wtorek)

język polski

22 kwietnia (środa)

matematyka

23 kwietnia (czwartek)

język obcy nowożytny
 

Stopka strony