Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Oferta Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest integralną częścią Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, które potrzebują specjalistycznej pomocy i indywidualnego podejścia. Przygotowujemy dzieci i młodzież do udanego startu w dorosłą przyszłość. Nasz Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, odpowiednimi warunkami pracy, dobrze wyposażonymi pracowniami oraz zapewnia systematyczną i rzetelną naukę. Dajemy również szansę osobistego rozwoju, a także uczymy zrozumienia oraz akceptacji odmienności.

Wczesne  wspomaganie rozwoju dziecka: terapia dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów.

Szkoła Podstawowa:
 • klasa I - III (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
 • klasa I - III (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • klasa I - III autystyczna (dla uczniów z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
 • klasa I - III autystyczna (dla uczniów z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • klasa IV - VIII (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
 • klasa IV - VIII (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym),
 • klasa IV - VIII autystyczna (dla uczniów z autyzmem,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
 • klasa IV - VIII autystyczna (dla uczniów z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym i znacznym).

Klasa autystyczna: nauka i terapia dzieci ze spektrum autyzmem.

Zespoły rewalidacyjno–wychowawcze: przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,  zajęcia prowadzone są w formie zajęć stymulująco-terapeutycznych.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Internat: obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Zapewniamy:

 • indywidualizację procesu nauczania z uwagi na nieliczne zespoły klasowe,
 • opiekę psychologa, pedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, logopedy,
 • szeroką ofertę zajęć specjalistycznych: zajęcia rewalidacyjne, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię surdopedagogiczną, terapię tyflopedagogiczną, terapię neurobiologiczną, zajęcia psychoedukacji z elementami socjoterapii, zajęcia komunikacji alternatywnej, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia z edukacji seksualnej, zajęcia muzykoterapii, zajęcia  arteterapii, zajęcia dogoterapii, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną, trening umiejętności społecznych, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z indywidualnych  potrzeb ucznia,
 • opiekę medyczną w szkole i internacie,
 • wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, zawody i turnieje sportowe,
 • rozwój zainteresowań: kółko artystyczne, kółko kulinarne, kółko garncarskie, kółko plastyczne, kółko ,,Kolorowe inspiracje’’, zajęcia komunikacji alternatywnej, zajęcia sportowo - rekreacyjne, zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • rozwój sprawności fizycznej: siłownia, aerobic, kręgielnia, basen, tenis stołowy, nowoczesny plac zabaw,
 • realizację projektów zewnętrznych.

Posiadamy:

 • nowoczesne sale dydaktyczne, salę doświadczania świata, salę muzyczną, pracownię garncarską, pracownie gastronomiczne, pracownie warsztatowe, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, siłownię, kręgielnię, świetlicę, kuchnię, stołówkę, mikrobus, boisko szkolne, plac zabaw ze sprzętem do ćwiczeń Fit Park.

Organizujemy:

 • wyjazdy integracyjne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru, Mityng Olimpiad Specjalnych, imprezy szkolne, festyny, konkursy tematyczne, wyjścia na basen.

Możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów Ośrodka

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych. W szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie mogą kontynuować naukę do ukończenia 24 roku życia.

Klasy autystyczne 

Dzieci ze spektrum autyzmu wymagają szczególnego podejścia, odpowiednich warunków, metod oraz form pracy. W SOSW mają możliwość nauki w 2 - 3 osobowych zespołach klasowych. Stwarza to możliwość indywidualizacji pracy, dostosowania tempa ucznia do jego możliwości psychofizycznych, kształtowania relacji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania. Nadrzędnym celem każdego nauczyciela i terapeuty jest kształtowanie umiejętności  poprawnego funkcjonowania w życiu codziennym, nauka norm społecznie akceptowanych  oraz pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych.

 • Dwoje dzieci ozdabiajacych kolorowymi pisakami jajka wycięte z kartonu
 • Dwóch gimnazjalistów w ławce szkolnej. Na ławce kolorowe papierowe rolki
 • Dwóch uczniów siedzących przy dużym stole. Na stole kolorowe bibuły
 • Dzieci w niebieskich koszulkach na trampolinie w parku zabaw
 • Grupa uczniów siedzących na podłodze w niebieskich koszulkach. W tle granatowa tablica
 • Troje gimnazjalistów siedzących przy stole, malujących farbami wydmuszki z jajek
 • Troje uczniów ogląda kolorowe obrazki leżące na stole
 • Troje uczniów siedzących przy długim stole. Na stole wielkanocne papierowe ozdoby, farby i kolorowe kartki
 • Troje uczniów w kolorowych nakryciach głowy siedzących na dywanie. Przed nimi kolorowe, papierowe kwiaty
 • Troje uczniów z dyplomami w dłoniach

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej lub indywidualnej. Praca z uczestnikiem zajęć oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczestników zajęć, a indywidualne metody i czas pracy wyznaczają oni sami.

 • Chłopiec ubrany na zielono z odciska ślad stopy na białej kartce. W tle zielone plakaty i balony
 • Chłopiec w czerwonym t-shircie dotyka dłonią czarną kulę świetlną
 • Dwoje uczniów siedząc na szarym kocu bawi się kolorowymi piłkami
 • Dwoje uczniów szkoły podstawowej w piaskownicy. Przed nimi kolorowe zabawki
 • Dwoje uczniów ubranych na pomarańczowo siedzi przy stoliku. Na stoliku pomarańczowe warzywa i owoce.
 • Dwóch uczniów szkoły podstawowej ubranych na zielono dotyka zielone warzywa i owoce
 • Trzy uczennice w czapkach na głowach siedzące na drewnianej ławce
 • Uczennica i kobieta w średnim wieku przed duzym ekranem interaktywnym
 • Uśmiechnięty chłopiec w niebieskiej koszulce wypełnia kolorem kontur kropli
 • Uśmiechnięty chłopiec w żółtej koszulce. Obok na stoliku kasztany i orzechy

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub o nieharmonijnym przebiegu rozwoju. Objęte są nimi dzieci od chwili uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 10 roku życia. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności - psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta komunikacji alternatywnej AAC. Odbywają się w przystosowanych do potrzeb dzieci salach terapeutycznych i sali doświadczania świata służącej integracji sensorycznej. Specjalistyczna pomoc kierowana jest także do Rodziców dzieci.

 • Dziewczynka siedzi na dywanie i bawi się rybkami w basenie.
 • Dziewczynka idzie na równoważni. W tle widać huśtawkę i kolorowy dywan.
 • Dziewczynka wkłada klocki na kolorową planszę.
 • Dziewczynka siedzi przy stoliku i układa kolorowe guziki.
 • Uśmiechnięty chłopiec układa figury w kostce sześciennej, w tle basen z kolorowymi piłkami

Sala doświadczania świata

W naszym Ośrodku uczniowie systematycznie biorą udział w zajęciach wielozmysłowego poznawania. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów dziecka przy pomocy specjalistycznych urządzeń stymulujących ich rozwój. Zajęcia w sali to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. To miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

 • Troje uczniów w basenie terapeutycznym z dużą ilością kolorowych piłek
 • Chłopiec siedzi przed lustrem dotykając kolorowej kurtyny światłowodowej
 • Chłopiec siedzi między świecącymi rurkami - światłowodami
 • Chłopiec w skarpetkach chodzi po kolororowych kwadratach
 • Dwoje uczniów szkoły podstawowej buduje dom z dużych piankowych klocków

Integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej jest metodą terapeutyczną stosowaną w terapii dzieci  z opóźnieniami, zarówno w rozwoju psychoruchowym, jak również z trudnościami w nauce szkolnej. Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczanie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego. Podczas terapii nie uczymy  wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez nowe wzorce ruchowe utrwalamy  nawyki właściwego przetwarzania informacji sensorycznych.

 • Mała dziewczynka siedzi w worku, który wypełniony jest kolorowymi piłeczkami.
 • Chłopiec w zielonej blusie leży na użej piłce. Obok siedzi na podłodze drugi chłopiec układa drewniane klocki.
 • Dziewczynka w bluzce w kropki leży na dużej piłce. Ktoś trzyma ją za ręce.
 • Jeden chłopiec siedzi na huśtawce, drugi siedzi na dywanie i bawi się klocakami. Przy ścianie stoją duże piankowe figury...
 • Dziewczynka w granatowej bluzce leży w piankowej rurze.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia  kulinarne to doskonały pomysł na zajęcia kreatywne z uczniami w różnym wieku szkolnym. To fascynująca podróż do świata smaków i zapachów. Mają one nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw. Dzięki takim zajęciom uczniowie nabywają umiejętności planowania i organizowania swoich działań. Ponadto rozwijają swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków jest okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi. Zajęcia kulinarne to także nauka nakrywania do stołu, doskonalenia prawidłowego podawania posiłków, utrwalanie zasad zachowania się przy stole, rozwijanie szeroko pojętego poczucia estetyki.

 • Czworo uczniów szkoły podstawowej przy stole. Na stole białe miski z makaronem i sosem pomidorowym
 • Dwoje gimnazjalistów siedzących przy stole. Na stole małe kolorowe ciastka muffinki
 • Dwoje uczniów szkoły podstawowej i uśmiechnięta kobieta w czapkach kucharskich trzymają w dłoniach długi makaron spaghetti
 • Grupa gimnazjalistów za stołem. Na stole ciasto i kompot w kubkach
 • Troje uczniów szkoły podstawowej w czapkach kucharskich ozdabia pierniczki leżące na stole. W tle choinka i...

Pracownia ceramiczna

Nasza szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów. Pracowania ceramiczna „Łokietek” istnieje przy SOSW w Radziejowie już 9 lat! W zajęciach w pracowni biorą udział dzieci  z klas Szkoły Podstawowej Specjalnej  oraz uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w tym oddziały ze spektrum autyzmu. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie uczą posługiwać się przyborami służącymi do pracy w glinie, modelują w niej stosując różne techniki, poznają sposoby barwienia, szkliwienia i zdobienia wyrobów ceramicznych oraz proces ich suszenia i wypalania w profesjonalnym piecu garncarskim. Wykonane gliniane prace prezentowane są podczas licznych wystaw i  kiermaszy, wręczane są również w formie okazjonalnych upominków. Czasami efekt wyobraźni naszych uczniów zabierany jest do domów, by cieszył oko całej rodziny. Ciekawe i niepowtarzalne dzieła należy pokazywać! Kontakt z gliną ma funkcję terapeutyczną. Bardzo korzystnie wpływa na rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni, spostrzegania i wrażliwości estetycznej. Praca z tym naturalnym, przyjaznym człowiekowi i plastycznym materiałem wycisza i relaksuje. Pozwala na rozładowanie negatywnych emocji i napięć. Podnosi także poziom akceptacji w siebie oraz wiary we własne siły i możliwości. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach w pracowni ceramicznej, które dostarczają im wiele radości i satysfakcji.

 • Chłopiec w pomarańczowej bluzie maluje pędzlem glinianą miskę
 • Czworo uśmiechniętych gimnazjalistów w niebieskich fartuchach z glinianymi miseczkami w kształcie liścia w dłoniach
 • Dwie uśmiechnięte gimnazjalistki z kulkami gliny w dłoniach
 • Kolorowe gliniane aniołki, serca i liście na stole
 • Uczeń z zespołem Downa maluje talerz z gliny zieloną farbą

Pracownia krawiecka

Na zajęciach w pracowni krawieckiej uczniowie poznają akcesoria niezbędne do szycia, działanie i zastosowanie maszyny do szycia. Uczą się szycia, odmierzania materiału, wycinania, przyszywania guzików oraz zapoznają się z różnymi rodzajami ściegów. Uczniowie z pomocą nauczyciela szyją drobne wyroby krawieckie oraz różne świąteczne drobiazgi. Uczą się posługiwać słownictwem odzieżowym: szablon, wykrój, forma, nitka prosta. Doskonalą swoje umiejętności prasowania oraz dobieranie temperatury do rodzaju tkaniny.

 • Chłopiec w zielonej bluzie z ołowkiem w dłoni odrysowuje szablon kwiatu na kawałku materiału
 • Dwoje uczniów w pracowni krawieckiej. Uczeń z igła i nicią, uczennica tnąca materiał nożycami
 • Gimnazjalista wycinający kształty w materiale i gimnazjalistka z igłą w dłoni
 • Gimnazjalistka z czarnymi włosami szyje na białej maszynie krawieckiej
 • Gimnazjalistka z elastyczną miarą odmierza odpowiednią ilość czerwonego materiału

Pracownia stolarska

Uczniowie klas przysposabiających do pracy, regularnie uczestniczą w zajęciach w pracowni stolarskiej. Systematycznie uczą się wielu czynności związanych z obróbką drewna, korzystając z urządzeń i specjalistycznych maszyn stolarskich. Podczas zajęć w pracowni, powstają piękne przedmioty dekoracyjne i użytkowe typu: kwietniki, wieszaki, zabawki drewniane, itp. Są to wyroby jedyne i niepowtarzalne.

 • Gimnazjalista w ochronnych rękawicach impregnuje drewniany domek na szkolnym placu zabaw
 • Gimnazjalista z kluczem w dłoni przykręca śrubę do drewnianego elementu
 • Troje uczniów remontujących huśtawkę równoważną
 • Uczeń w masce ochronnej szlifuje drewnianą belkę elektryczną szlifierką
 • Uczeń w pracowni stolarskiej impregnuje pędzlem element drewniany

Dogoterapia

Cyklicznie prowadzone zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej przez certyfikowanego terapeutę z labradorem oraz pudlem. To ulubione zajęcia przez najmłodszych.

 

 • Duża grupa dzieci w czapkach św, Mikołaja na głowach
 • Dwoje uczniów siedzacych na kolorowej chuście. Obok kobieta z białym małym psem
 • Grupa uczniów szkoły podstawowej siedząca na dużej, kolorowej chuście. W środku kobieta z małym białym psem
 • Grupa uśmiechniętych dzieci z dyplomami w dłoniach
 • Troje uczniów w czapkach św. Mikołaja i czerwonych swetrach na tle choinki. W środku kobieta w okularach z białym pieskiem...

Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności ruchowej. Jedną z nich są turnusy rehabilitacyjne, organizowane nad morzem i w górach. Uczestnicy turnusu poprawiają ogólną sprawność, wyrabiają zaradność, doskonalą umiejętności społeczne i rozwijają zainteresowania. Inną formą organizowania pracy dydaktyczno - wychowawczej w naszym ośrodku są wyjazdy edukacyjne, które mają wartości: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę i krajoznawstwo-zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy i na terenie całej Polski.

 

 • Duża grupa uczniów szkoły podstawewej wraz z nauczycielami stoi na szlaku górskim. W tle góry.
 • Przed domem, przy płocie stoi duża grupa uczniów szkoły podstawewej wraz z nauczycielami.
 • Na drewnianym tarasie stoi grupa uczniów szkoły podstawewej z nauczycielami. Obok na wózku siedzi mężczyzna z brodą. W tle...
 • Czworo uczniów szkoły podstawowej w czapkach św. Mikołaja. Za nimi drewniana szopa i czerwone sanie
 • Grupa gimnazjalistów ubranych na niebiesko stojących w rzędzie. Przed nimi baseny z piankowymi kostkami
 • Grupa ubranych kolorowo uczniów przed wejściem do kina. Nad nimi napis Cinema City
 • Grupa uczniów szkoły podstawowej w teatrze. za nimi drewniana rzeźba Pinokia
 • Grupa uśmiechniętych gimnazjalistów. Za nimi wysoka drewniana brama i palisada
 • Pięcioro gimnazjalistów na tle dużego akwarium
 • Pięcioro uczniów szkoły podstawowej na tarasie w dużej hali. W tle siatka

Zajęcia artystyczne

Muzyka, taniec i plastyka mają na celu pomoc w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu, koordynacji ruchowej. Zajęcia rozwijają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, wokalno - taneczne oraz plastyczne. Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich; zajmują czołowe miejsca oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia.

 

 • Chłopiec w koszuli w kropki śpiewa przez mikrofon. Za nim drewniana szopka. Obok troje uczniów przebranych za królów
 • Dzieci bawią się siedząc na dużej kolorowej chuście. W tle kolorowe kwiaty i łańcuchy z papieru
 • Dzieci w nakryciach głowy przedstawiających zwierzęta. Przed nimi stół z wielkanocnymi ciastami
 • Gimnazjaliści ubrani na galowo na tle tablicy z napisem 1,2,3 maja. W tle wyświetlane projektorem godło Polski
 • Grupa gimnazjalistów w kolorowych strojach ludowych
 • Grupa uczniów szkoły podstawowej siedzi na podłodze trzymając w dłoniach pomarańczowe balony
 • Grupa uczniów szkoły podstawowej w kolorowych strojach siedzi na podłodze. Obok pluszowe misie. W tle kolorowa dekoracja i...
 • Pięcioro uczniów szkoły podstawowej. Przed nimi duży biały arkusz brystolu z namalowanymi kolorowymi skarpetkami
 • Trzech gimnazjalistów w rzędzie. Dwóch uczniów z mikrofonami w dłoniach. Za nimi zielone sztuczne choinki
 • Trzy uczennice siedzące na podłodze malują bosymi stopami pomalowanymi farbą po arkuszach białego brystolu

Zajęcia na basenie

Pływanie bądź chlapanie się w wodzie niesie ze sobą dużo korzyści zdrowotnych. Wpływa na ogólne samopoczucie, poprawia krążenie i wzmacnia mięsnie. Zajęcia w wodzie angażują różne grupy mięśniowe, co z kolei pomaga dzieciom rozwijać umiejętności motoryczne. To doskonała forma ćwiczeń psychoruchowych oraz wyciszających.

 • Chłopiec wpada do basenu zjeżdzając na zjeżdzalni wodnej
 • Dwoje uczniów w basenie
 • Dwoje uczniów w kąpielówkach na tle basenu
 • Dwoje uczniów w kąpielówkach siedzących w wodnym jakuzzi
 • Uśmiechnięty chłopiec w basenie z długą zieloną piankową rurką

Sport

Wspomaga rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Nasi uczniowie potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych. W naszym Ośrodku działa Klub Olimpiad Specjalnych "DWÓJKA" Radziejów. Zawodnicy trenują następujące dyscypliny: piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, narciarstwo, hokej halowy. Zawodnicy biorą udział w zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Największym sukcesem był udział naszych piłkarek w 2011 roku w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Atenach, ponadto występ naszej piłkarki w 2015 roku w Los Angeles, a także udział naszego koszykarza  w 2019 roku w Światowych Letnich Igrzyskach  Olimpiad Specjalnych w Abu Zabi. Co roku bierzemy udział w obozach sportowych w Zakopanem i jesteśmy organizatorami Kujawsko-Pomorskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych.

 • Drużyna sportowa w niebieskich strojach piłkarskich. W tle bramka piłkarska
 • Grupa gimnazjalistów z nauczycielem w czerwonych strojach sportowych siedzi na drewnianej ławce w hali sportowej
 • Grupa uczniów szkoły podstawowej z medalami na szyjach stoi boisku sportowym
 • Grupa uczniów w czerwonych strojach sportowych z medalami na szyjach. W tle kolorowe logo i napis
 • Grupa uczniów w kolorowych strojach sportowych z medalami na szyjach. W tle bramka piłkarska

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow