Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Regulamin korzystania z obserwatorium astronomicznego   

 1. Dzieci do lat 13 korzystają z budynku pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. 
 2. Korzystanie z urządzeń Astrobazy jest możliwe tylko za zgodą i pod kontrolą koordynatora.
 3. Zabrania się osobom zwiedzającymi korzystającym z obserwatorium, samodzielnego włączania i obsługiwania teleskopów, obrotowej kopuły, komputerów oraz innych urządzeń zasilanych energią elektryczną.
 4. Obserwatorium jest dostępne również dla grup, których liczebność nie powinna przekroczyć 20 osób.
 5. Wejście pod kopułę może się odbywać tylko w obecności lub za zgodą koordynatora Astrobazy. Maksymalna liczba gości znajdujących się pod kopułą obserwatorium nie może przekroczyć 8 osób.  Na podeście przy teleskopie głównym może stać tylko jedna osoba.
 6. Obserwacja przez teleskop główny może nastąpić   jedynie z chwilą zamknięcia włazu schodów górnych.  Prawidłowość zamknięcia sprawdza osoba  obsługująca obserwatorium.  
 7. W czasie przebywania pod kopułą obserwatorium zabrania się stawania na włazie schodów górnych.
 8. Zabrania się spoglądania na Słońce przez przyrządy optyczne do tego nie przystosowane, gdyż grozi to utratą wzroku.
 9. Do komunikacji między piętrami budynku służą schody zewnętrzne (betonowe). Korzystanie ze schodów wewnętrznych (metalowych)wymaga każdorazowo pozwolenia koordynatora Astrobazy.
 10. Zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren obserwatorium.
 11. Wszelkie zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze budynku.
 12. Osobami odpowiedzialnymi za obserwatorium i jego wyposażenie są koordynatorzy: Janusz Wrzesiński i Sławomir Kieraj.

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow