Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO LICEUM TRZYLETNIEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

Na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy rekrutację do trzech klas. W procesie rekrutacji możesz uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Otrzymujesz punkty za:

  • wyniki egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów,
  • ocenę z języka polskiego – do 18 punktów,
  • oceny z trzech przedmiotów (w zależności od klasy) – do 54 punktów:

Przedmioty podlegające punktacji

(do 18 punktów za każdy przedmiot)

Klasa I a - językowo-humanistyczna

język obcy, historia, geografia

Klasa I b - matematyczno-informatyczna

matematyka, informatyka, fizyka

Klasa I c - biologiczno-chemiczna

biologia, chemia, język obcy

  • za inne osiągnięcia (świadectwo z wyróżnieniem,  aktywność społeczną osiągnięcia w konkursach, zawodach itp.) – do 28 punktów.

 

Licencja