Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO LICEUM CZTEROLETNIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Od 13 maja do 17 czerwca, do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do LO

Do 25 czerwca (wtorek), do godz. 15.00

Składanie:

 

  • świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia sportowe, artystyczne, w konkursach przedmiotowych 
    i innych dokumentów.

11 lipca (czwartek), godz. 12.00

  • Ogłoszenie wstępnej listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum.

Do 15 lipca  (poniedziałek), do godz. 15.00

  • Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w LO (złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 3 zdjęć).

16 lipca  (wtorek), godz. 12.00

  • Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do Liceum na rok szkolny 2019/2020.

Licencja