Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

OGŁOSZENIA

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie zarządzeniem nr 26/2019 Dyrektora ZSiP z dnia 27 września 2019 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek.

ANONIMOWA SKRZYNKA ZAUFANIA

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie! Jeśli mielibyście jakieś obawy lub bylibyście w posiadaniu informacji, które są związane z bezpieczeństwem uczniów naszej szkoły, prosimy o ich pozostawienie anonimowej informacji w naszej skrzynce, która znajduje się na korytarzu przy sali nr 1.

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy:

nr konta Rady Rodziców LO: 50 9549 0001 0000 1270 2004 0001

nr konta Rady Rodziców SOSW: 27 9549 0001 0002 9607 3000 0001

W treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia.

Dziękujemy

Licencja