Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLAN LEKCJI SOSW

Plan lekcji obowiązuje od 4 września 2017 roku.

 Klasa I-III SP L

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
 
edu. wczesnoszk.
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115/215/107
8.55-9.40 2
edu. wczesnoszk.
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
rewalidacja
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
9.50-10.35 3
edu. wczesnoszk.
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
10.55-11.40 4
edu. wczesnoszk.
s. 115
zaj. komputerowe
s. 115
j. angielski
s. 115
wf
religia
s. 115
11.50-12.35 5
rewalidacja
s. 115
wf
edu. wczesnoszk.
s. 115
wf
rewalidacja
s. 103
12.40-13.25 6
rewalidacja
s. 115
rewalidacja
s. 115
edu. wczesnoszk.
s. 115
religia
s. 113
rewalidacja
13.30-14.15 7    
j. angielski
 
 
14.20-15.05 8
rewalidacja
s. 115
 
rewalidacja
 
 

 Klasa V-VII SP L

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 303/204
rewalidacja
s. 3116/108/107
matematyka
s. 116
wf
język polski
s. 116
8.55-9.40 2
j. pol./geogr.
s. 116/112
język polski
s. 116
muzyka
s. 116
przyr./chem.
s. 107/116
biol./rewal.
s. 116
9.50-10.35 3
religia
s. 116
wdż
s. 116
język polski
s. 116
matematyka
s. 116
matematyka
s. 116
10.55-11.40 4
matematyka
s. 116
wf
przyr./biol.
s. 307/116
język polski
s. 116
historia
s. 116
11.50-12.35 5
język angielski
s. 116
język angielski
s. 116
z. tech./chem.
s. 116/307
informatyka
s. 204
wf
12.40-13.25 6
zaj. z wychowawcą
s. 116
geogr./przyr.
s. 112/116
język angielski
s. 116
język polski
s. 107
wf
13.30-14.15 7
historia
s. 116
plastyka
s. 116
religia
s. 116
fizyka
s. 116
fizyka
s. 116
14.20-15.05 8
rewal./doradztwo
s. 01/116
rewalidacja
s. 116/107
rewalidacja
s. 116
   
15.10-15.55 9
--
-
rewalidacja
s. 103
 
 
 

 Klasa I-II SP UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
 
rewalidacja
s. 118
religia
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
8.55-9.40 2
edu. wczesnoszk.
s. 118/303
rewalidacja
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
9.50-10.35 3
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
10.55-11.40 4
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
edu. wczesnoszk.
s. 118
11.50-12.35 5
edu. wczesnoszk.
s. 118
rewalidacja
s. 303/103
 
edu. wczesnoszk.
s. 118
 
12.40-13.25 6
edu. wczesnoszk.
s. 118
rewalidacja
s. 103
 
rewalidacja
 
13.30-14.15 7
religia
s. 118
   
 
 
14.20-15.05 8
 
   
 
 

 Klasa IV-V SP UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 108/118
 
technika
s. 107
technika
s. 107
funkc. w środow.
s. 107
8.55-9.40 2
funkc. w środow.
s. 107
wf
technika
s. 107
muzyka z rytm.
s. 107
religia
s. 107
9.50-10.35 3
plastyka
s. 107
funkc. w środow.
s. 107
technika
s. 107
wf
wf
s. 107
10.55-11.40 4
funkc. w środow.
s. 107
plastyka
s. 107
religia
s. 107
funkc. w środow.
s. 107
wf
s. 107
11.50-12.35 5
muzyka z rytm.
s. 107
plastyka
s. 107
funkc. w środow.
s. 107
funkc. w środow.
s. 107
muzyka z rytm.
s. 107
12.40-13.25 6
rewalidacja
s. 204
technika
s. 118
plastyka
s. 107
funkc. w środow.
s. 107
 
13.30-14.15 7
rewalidacja
s. 107
rewalidacja
s. 103/118
plastyka
s. 107
rewalidacja
s. 107/01
 
14.20-15.05 8
 
-
-
 
rewalidacja
s. 107
 

 Klasa VI-VII SP UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
funkc. w środow.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
wf
funkc. w środow.
s. 113
funkc. w środow.
s. 113
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
wf
funkc. w środow.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
9.50-10.35 3
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
funkc. w środow.
s. 113
funkc. w środow.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
10.55-11.40 4
z. rozw. kreat.
s. 113
funkc. w środow.
s. 113
funkc. w środow.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
11.50-12.35 5
religia
s. 113
funkc. w środow.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
12.40-13.25 6
rewalidacja
s. 113/103
z. rozw. kreat.
s. 113
religia
s. 113
wf
z. rozw. kreat.
s. 113
13.30-14.15 7
rewalidacja
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
rewalidacja
wf
 
14.20-15.05 8
 
z. rozw. kreat.
s. 113
 
rewalidacja
 

 Klasa II AU

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
 
 
rewalidacja
s. 207
 
edu. wczesnoszk.
s. 207
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 103
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
9.50-10.35 3
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
10.55-11.40 4
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
religia
11.50-12.35 5
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
edu. wczesnoszk.
s. 207
rewalidacja
12.40-13.25 6
edu. wczesnoszk.
s. 207
rewalidacja
s. 207/303
rewalidacja
s. 207
religia
 
13.30-14.15 7
rewalidacja
s. 01
rewalidacja
s. 207
 
rewalidacja
s. 204
 
14.20-15.05 8
-
-
       

 Klasa IV AU

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 115
religia
s. 215
rewalidacja
s. 108/01
rewalidacja
s. 209
religia
s. 215
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 207/209
matematyka
s. 215
matematyka
s. 215
plastyka
s. 215
rewalidacja
s. 108/208
9.50-10.35 3
matematyka
s. 215
język angielski
s. 215
język angielski
s. 215
język angielski
s. 215
muzyka
s. 215
10.55-11.40 4
przyroda
s. 215
język polski
s. 215
język polski
s. 215
język polski
s. 215
matematyka
s. 215
11.50-12.35 5
język polski
s. 215
historia
s. 215
przyroda
s. 215
język polski
s. 215
rewalidacja
s. 204
12.40-13.25 6
wf
technika 
s. 215
rewalidacja
s. 103
informatyka
s. 204
 
13.30-14.15 7
wf
zaj. z wychowawcą
s. 215
wf
   
14.20-15.05 8
rewalidacja
s. 217
 
wf
rewalidacja
s. 215
 

 Klasa V AU

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 215
rewalidacja
s. 215
   
rewalidacja
s. 215
8.55-9.40 2
religia
s. 215
funkc. w środow.
s. 215
religia
s. 215
funkc. w środow.
s. 215
funkc. w środow.
s. 215
9.50-10.35 3
wf
funkc. w środow.
s. 215
funkc. w środow.
s. 215
plastyka
s. 215
muzyka
s. 215
10.55-11.40 4
funkc. w środow.
s. 215
plastyka
s. 215
funkc. w środow.
s. 215
technika
s. 215
technika
s. 215
11.50-12.35 5
funkc. w środow.
s. 215
technika
s. 215
plastyka
s. 215
muzyka
s. 215
plastyka
s. 215
12.40-13.25 6
plastyka
s. 215
wf
technika
s. 215
rewalidacja
s. 215/209
muzyka
s. 215
13.30-14.15 7
technika
s. 215
wf   wf  
14.20-15.05 8
rewalidacja
s. 215
rewalidacja
s. 215
 
rewalidacja
s. 109
 
15.10-15.55 9
rewalidacja
s. 215
       

 Klasa ZRW (1)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
 
 
 
 
-
-
8.55-9.40 2
 
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
 
zaj. rew.-wych.
s. 217
9.50-10.35 3
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
10.55-11.40 4
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
11.50-12.35 5
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
12.40-13.25 6
zaj. rew.-wych.
s. 217
-
-
 
zaj. rew.-wych.
s. 217
 

 Klasa ZRW (2)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
 
 
 
 
-
-
8.55-9.40 2
 
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
 
zaj. rew.-wych.
s. 2016
9.50-10.35 3
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 2016
10.55-11.40 4
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 2016
11.50-12.35 5
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 2016
12.40-13.25 6
zaj. rew.-wych.
s. 2016
-
-
 
zaj. rew.-wych.
s. 2016
 

 Klasa II G L

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 109/103
język polski
s. 117
zaj. z wychowawcą
s. 109
zaj. artystyczne
s. 109
matematyka
s. 109
8.55-9.40 2
język polski
s. 109
geografia
s. 117
chemia
s. 109
język polski
s. 109
informatyka
s. 204
9.50-10.35 3
język polski
s. 109
matematyka
s. 117
biologia
s. 109
język angielski
s. 109
religia
s. 109
10.55-11.40 4
historia
s. 109
historia
s. 117
matematyka
s. 109
matematyka
s. 109
fizyka
s. 109
11.50-12.35 5
zaj. techniczne
s. 109
zaj. techniczne
s. 117
matematyka
s. 109
rewalidacja
s. 109
język angielski
s. 109
12.40-13.25 6
religia
s. 117
język angielski
s. 117
język polski
s. 109
wos
s. 117
 
13.30-14.15 7  
wf
  wf  
14.20-15.05 8  
wf
  wf  
15.10-15.55 9
--
-
rewalidacja
s. 109
 
 
 

 Klasa III G L

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 109
rewalidacja
s. 117
język polski
s. 117
zaj. artystyczne
s. 117
edu. dla. bezp.
s. 117
8.55-9.40 2
matematyka
s. 117/109/114
język angielski
s. 117
język polski
s. 117
matematyka
s. 117
matematyka
s. 117
9.50-10.35 3
język polski
s. 117
język polski
s. 117
matematyka
s. 117
chemia
s. 117
religia
s. 117
10.55-11.40 4
chemia
s. 117
matematyka
s. 117
język angielski
s. 117
biologia
s. 117
geografia
s. 117
11.50-12.35 5
zaj. techniczne
s. 117
zaj. techniczne
s. 117
fizyka
s. 117
język polski
s. 117
wos
s. 117
12.40-13.25 6
religia
s. 117
historia
s. 117
fizyka
s. 117
geografia
s. 117
 
13.30-14.15 7 plastyka
s. 117/115
wf
rewalidacja
s. 117/103
wf 
 
14.20-15.05 8
zaj. z wychowawcą
s. 117
wf
język angielski
s. 117
wf
 
15.10-15.55 9
historia
s. 117
rewalidacja
s. 117
 
 
 

 Klasa II G UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 114/107
rewalidacja
s. 107
technika
s. 114
 
rewalidacja
s. 204/318/114
8.55-9.40 2
funkc. w środow.
s. 114
religia
s. 114
technika
s. 114
funkc. w środow.
s. 114
plastyka
s. 114
9.50-10.35 3
funkc. w środow.
s. 114
technika
s. 114
religia
s. 114
plastyka
s. 114
technika
s. 114
10.55-11.40 4
wf
funkc. w środow.
s. 114
plastyka
s. 114
plastyka
s. 114
technika
s. 114
11.50-12.35 5
plastyka
s. 114
funkc. w środow.
s. 114
plastyka
s. 114
technika
s. 114
technika
s. 114
12.40-13.25 6  
plastyka
s. 114
funkc. w środow.
s. 114
technika
s. 114
muzyka
s. 108
13.30-14.15 7
 
wf
muzyka
s. 114
wf
plastyka
s. 114
14.20-15.05 8
 
    wf
 

 Klasa III G UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
wf
rewalidacja
s. 112
rewalidacja
s. 112
technika
s. 112
plastyka
s. 112
8.55-9.40 2
muzyka z rytm.
s. 108
rewalidacja
s. 112/103/107
funkc. w środow.
s. 112
funkc. w środow.
s. 112
funkc. w środow.
s. 112
9.50-10.35 3
funkc. w środow.
s. 112
funkc. w środow.
s. 112
plastyka
s. 112
plastyka
s. 112
funkc. w środow.
s. 112
10.55-11.40 4
religia
s. 112
funkc. w środow.
s. 112
plastyka
s. 112
plastyka
s. 112
wf
11.50-12.35 5
technika
s. 112
plastyka
s. 112
religia
s. 112
plastyka
s. 112
plastyka
s. 112
12.40-13.25 6
technika
s. 112
muzyka z rytm.
s. 108
wf
technika
s. 112
zaj. socjot.
13.30-14.15 7
technika
s. 112
technika
s. 112
wf
technika
s. 112
rewalidacja
s. 112
14.20-15.05 8 rewalidacja
s. 216
   
technika
s. 112
 
15.10-15.55 9
-
-
  rewalidacja
s. 103
rewalidacja
s. 103
 

 Klasa I SPdP

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 111/216
religia
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
rewalidacja
s. 203
8.55-9.40 2
z.sport./z.roz. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
rewalidacja
 
9.50-10.35 3
z.sport./z.roz. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
z. kszt. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
10.55-11.40 4
przysp. do pracy
s. 111
wf
funkc. os. i społ.
s. 111
z. kszt. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
11.50-12.35 5
przysp. do pracy
s. 111
wf
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
12.40-13.25 6
funkc. os. i społ.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
wf
13.30-14.15 7
z. kszt. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
religia
s. 111
14.20-15.05 8
z. kszt. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
rewalidacja
s. 111/103
 
15.10-15.55 9
rewalidacja
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
     

 Klasa II SPdP

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
funkc. os. i społ.
s. 110
przysp. do pracy
s. 103
rewalidacja
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
8.55-9.40 2
wf
przysp. do pracy
s. 115
przysp. do pracy
s. 110
wf
przysp. do pracy
s. 110
9.50-10.35 3
funkc. os. i społ.
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
wf
przysp. do pracy
s. 110
10.55-11.40 4
zaj. sportowe
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
11.50-12.35 5
zaj. sportowe
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
12.40-13.25 6
przysp. do pracy
s. 110
z. kszt. kreat.
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
rewalidacja
s. 103/110
religia
s. 110
13.30-14.15 7
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
rewalidacja
s. 103/110
rewalidacja
14.20-15.05 8
religia
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
rewalidacja
s. 110/103/108
 
 
15.10-15.55 9
 
-
z. kszt. kreat.
rewalidacja
s. 103/108
   

 Klasa III SPdP

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 307
z. kszt. kreat.
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
8.55-9.40 2
przysp. do pracy
s. 307
z. kszt. kreat.
s. 307
funkc. os. i społ.
s. 107
przysp. do pracy
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
9.50-10.35 3
przysp. do pracy
s. 307
rewalidacja
s. 01/307/103
funkc. os. i społ.
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
wf
10.55-11.40 4
przysp. do pracy
s. 307
funkc. os. i społ.
s. 307
wf
przysp. do pracy
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
11.50-12.35 5
religia
s. 307
funkc. os. i społ.
s. 307
wf
funkc. os. i społ.
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
12.40-13.25 6
funkc. os. i społ.
s. 307
przysp. do pracy
zaj. sportowe
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
13.30-14.15 7
funkc. os. i społ.
s. 307
przysp. do pracy
zaj. sportowe
s. 103/203
religia
s. 307
rewalidacja
s. 307
14.20-15.05 8  
rewalidacja
s. 108/307/114
rewalidacja
s. 103
przysp. do pracy
s. 307
 
15.10-15.55 9  
-
-
     

Licencja

Menu

Treść

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

Prognoza z Łokietka

<span>Deszczowo, <br>okresowe przejaśnienia</span>
Deszczowo,
okresowe przejaśnienia

Aktualna pogoda

Temperatura
15.8 ºC
T. odczuw.
0 ºC
Wiatr
0.0 km/h
Kierunek
---
Opady / 1h
0.0 mm
Ciśnienie
1001.0 hPa
Wilgotność
40 %
Termika
cieplo
24-06-18 13:35:42