Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLAN LEKCJI SOSW

Plan lekcji obowiązuje od 28 stycznia 2019 roku.

 Klasa I-III SP L

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
edu. wczesnoszk.
s. 304
rewalidacja
 
 
rewalidacja
s. 304
8.55-9.40 2
edu. wczesnoszk.
s. 304
rewalidacja
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. informatyczna
s. 304
9.50-10.35 3
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
wf
10.50-11.35 4
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
wf
11.45-12.30 5
edu. wczesnoszk.
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
rewalidacja
wf
edu. językowa
s. 304
12.35-13.20 6
religia
s. 304
edu. wczesnoszk.
s. 304
 
religia
 
13.30-14.15 7
rewalidacja
s. 304
rewalidacja
s. 304
rewalidacja
s. 304
rewalidacja
 
14.20-15.05 8
 
 
 
 
 

 Klasa I-III SP UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
religia
rewalidacja
s. 118
rewalidacja
s. 118
funkc. os. i społ.
s. 118
wf
s. 118
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 118
wf
s. 118/01
funkc. os. i społ.
s. 118
funkc. os. i społ.
s. 118
wf
s. 118
9.50-10.35 3
z. rozw. kreat.
s. 118
z. rozw. kreat.
s. 118
z. rozw. kreat.
s. 118
z. rozw. kreat.
s. 118
z. rozw. kreat.
s. 118
10.50-11.35 4
z. rozw. kreat.
s. 118
z. rozw. kreat.
s. 118
z. rozw. kreat.
s. 118
religia
s. 118
z. rozw. kreat.
s. 118
11.45-12.30 5
z. rozw. kom. się
s. 118
funkc. os. i społ.
s. 118
z. rozw. kreat.
wf
s. 118
 
12.35-13.20 6
funkc. os. i społ.
s. 118
z. rozw. kom. się
s. 103
 
rewalidacja
s. 01
 
13.30-14.15 7  
rewalidacja
 
 
 
14.20-15.05 8
 
  rewalidacja
 
 

 Klasa VI-VIII SP L

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 303/204
wf
język polski
s. 116
rewalidacja
rewalidacja
s. 116
8.55-9.40 2
hist./biol.
s. 116/112
hist./geogr.
s. 116
język angielski
s. 108
rewalidacja
s. 107/116
język polski
s. 117
9.50-10.35 3
przyr./chem.
s. 116
tus/hist.
s. 116
przyr./chem.
s. 116
przyr./hist.
s. 116
matematyka
s. 117
10.50-11.35 4
matematyka
s. 116
język polski
s. 116
muz./edb
s. 307/116
język angielski
s. 116
geogr./zaj. tech.
s. 117
11.45-12.30 5
informatyka
s. 116
religia
s. 116
matematyka
s. 116/307
religia
s. 204
zaj. z wychowawcą
s. 116
12.35-13.20 6
biol./wos/rewal.
s. 116
matematyka
s. 112/116
fizyka
s. 116
fizyka
s. 107
plast./wos
13.30-14.15 7
rewalidacja
s. 116
wf
s. 116
wf
język polski
s. 116
język angielski
14.20-15.05 8
 
wf
wf
s. 116
wos/j. pol.
 
15.10-15.55 9
--
-
rewalidacja
s. 103
 
 
 

 Klasa IV-V SP UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
z. rozw. kreat.
s. 108/118
rewalidacja
s. 107/110
religia
s. 107
rewalidacja
s. 115/107
 
8.55-9.40 2
z. rozw. kreat.
s. 107
rewalidacja
s. 107
rewalidacja
s. 107
rewalidacja
s. 107
z. rozw. kreat.
s. 107
9.50-10.35 3
funkc. os. i społ
s. 107
wf
s. 107
z. rozw. kreat.
s. 107
funkc. os. i społ
s. 107
funkc. os. i społ
s. 107
10.50-11.35 4
religia
s. 107
wf
s. 107
z. rozw. kreat.
s. 107
funkc. os. i społ
s. 107
funkc. os. i społ
s. 107
11.45-12.30 5
z. rozw. kreat.
s. 107
z. rozw. kreat.
s. 107
funkc. os. i społ.
s. 107
z. rozw. kreat.
s. 107
z. rozw. kreat.
s. 108
12.35-13.20 6
z. rozw. kreat.
s. 204
z. rozw. kreat.
s. 118
z. rozw. kom. się
s. 107
z. rozw. kom. się
s. 107
z. rozw. kreat.
s. 108
13.30-14.15 7
z. rozw. kreat.
s. 107
z. rozw. kreat.
 
wf
 
14.20-15.05 8
 
rewalidacja
 
wf
 

 Klasa VI SP UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 109/108
z. rozw. kreat.
s. 115
z. rozw. kreat.
s. 108
z. rozw. kreat.
s. 109
rewalidacja
s. 109/203/204
8.55-9.40 2
z. rozw. kreat.
s. 109
rewalidacja
s. 109/203
z. rozw. kreat.
s. 108
z. rozw. kreat.
s. 108
rewalidacja
s. 109/118/204
9.50-10.35 3
z. rozw. kreat.
s. 109
z. rozw. kreat.
s. 115
z. rozw. kreat.
s. 109
religia
s. 109
religia
s. 109
10.50-11.35 4
z. rozw. kreat.
s. 109
funkc. os. i społ.
s. 109
z. rozw. kreat.
s. 109
wf
wf
11.45-12.30 5
funkc. os. i społ.
s. 109
funkc. os. i społ.
s. 109
funkc. os. i społ.
s. 109
wf
 
12.35-13.20 6
z. rozw. kom. się
s. 109
z. rozw. kom. się
s. 109
funkc. os. i społ.
s. 109
wf  
13.30-14.15 7  
z. rozw. kreat.
s. 109
funkc. os. i społ.
s. 109
 
 
14.20-15.05 8
 
 
z. rozw. kreat.
s. 109
rewalidacja
 

 Klasa VIII SP UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
wf
s. 113
rewalidacja
s. 113
rewalidacja
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 108
rewalidacja
s. 108/113
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 113/115/414
rewalidacja
s. 113
z. rozw. kreat.
religia
s. 113
z. rozw. kominik. się
s. 113
9.50-10.35 3
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
wf
s. 113
funkc. os. i społ.
s. 113
funkc. os. i społ.
s. 113
10.50-11.35 4
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
wf
s. 113
funkc. os. i społ.
funkc. os. i społ.
s. 113
11.45-12.30 5
religia
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 108
funkc. os. i społ.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
12.35-13.20 6
z. rozw. kreat.
s. 113/103
wf
s. 207/113
funkc. os. i społ.
s. 113
z. rozw. kominik. się
z. rozw. kreat.
s. 113
13.30-14.15 7
z. rozw. kreat.
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
funkc. os. i społ.
   
14.20-15.05 8
rewalidacja
s. 113
z. rozw. kreat.
s. 113
rewalidacja
 
 

 Klasa I-III AU

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
   
rewalidacja
zaj. rozw. kom. się
s. 207
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 103
funkc. os. i społ.
s. 207
funkc. os. i społ.
s. 207
rewalidacja
s. 207/103
funkc. os. i społ.
s. 207
9.50-10.35 3
zaj. rozw. kreat.
s. 207
zaj. rozw. kreat.
s. 207
zaj. rozw. kreat.
s. 207
zaj. rozw. kreat.
s. 207
zaj. rozw. kreat.
s. 207
10.50-11.35 4
zaj. rozw. kreat.
s. 207
zaj. rozw. kreat.
s. 207
zaj. rozw. kreat.
s. 207
funkc. os. i społ.
s. 207
religia
s. 207
11.45-12.30 5
zaj. rozw. kom. się
s. 207
wf wf
zaj. rozw. kreat.
s. 207
rewalidacja
12.35-13.20 6
funkc. os. i społ.
s. 207
religia
s. 207
wf
zaj. rozw. kreat.
s. 207
 
13.30-14.15 7
rewalidacja
 
rewalidacja
rewalidacja
s. 204
 
14.20-15.05 8          

 Klasa IV AL

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 209
rewalidacja
s. 209
przyroda
s.108
język polski
s. 209
język polski
s. 209
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 209/210
język polski
s. 209
historia
s. 209
rewalidacja
s. 209
religia
s. 209
9.50-10.35 3
historia
s. 209
matematyka
s. 209
matematyka
s. 209
muzyka
s. 209
plastyka
s. 209
10.50-11.35 4
język polski
s. 209
religia
s. 209
zaj. z wychowawcą
s. 209
przyr./geogr.
s. 209
matematyka
s. 209
11.45-12.30 5
matematyka
s. 209
wf
język polski
s. 209
język angielski
s. 209
rewalidacja
12.35-13.20 6
tus
s. 209
język angielski
s. 209
technika
s. 209
wf
 
13.30-14.15 7
biologia
s. 209
informatyka
s. 209
wf
język angielski
s. 209
 
14.20-15.05 8
 
 
wf
rewalidacja
 

 Klasa VI-VII AU

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 215
rewalidacja
s. 215
rewalidacja
zaj. rozw. kreat.
s. 215
 
8.55-9.40 2
rewalidacja
s. 215
funkc. osob. i społ.
s. 215
religia
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
funkc. osob. i społ.
s. 215
9.50-10.35 3
religia
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
10.50-11.35 4
wf
zaj. rozw. kreat.
s. 215
funkc. osob. i społ.
s. 215
funkc. osob. i społ.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
11.45-12.30 5
zaj. rozw. kreat.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
funkc. osob. i społ.
s. 215
funkc. osob. i społ.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
12.35-13.20 6
zaj. rozw. kreat.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
wf
13.30-14.15 7
rewalidacja
s. 215
zaj. rozw. kreat.
s. 215
rewalidacja
wf wf
14.20-15.05 8    
rewalidacja
   

 Klasa ZRW (1)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
 
 
 
 
-
-
8.55-9.40 2
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
9.50-10.35 3
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
10.50-11.35 4
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
11.45-12.30 5
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
zaj. rew.-wych.
s. 217
12.35-13.20 6
 
-
-
 
 
 

 Klasa ZRW (2)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
 
 
 
 
-
-
8.55-9.40 2
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 2016
9.50-10.35 3
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 2016
10.50-11.35 4
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 2016
11.45-12.30 5
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 216
zaj. rew.-wych.
s. 2016
zaj. rew.-wych.
s. 2016
12.35-13.20 6
 
-
-
 
 
 

 Klasa III G L

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
język polski
s. 116
geografia
s. 117
rewalidacja
s. 116/112
religia
s. 117
zaj. z wychowawcą
s. 117
8.55-9.40 2
religia
s. 116
rewalidacja
s. 118/414
zaj. techniczne
s. 117
matematyka
s. 117
rewalidacja
s. 116/107
9.50-10.35 3
matematyka
s. 116
zaj. techniczne
s. 117
historia
s. 117
język angielski
s. 117
język polski
s. 117
10.50-11.35 4
chemia
matematyka
s. 117
chemia
s. 117
edb
s. 117
język angielski
s. 108
11.45-12.30 5
biologia
s. 116
matematyka
s. 117
fizyka
język polski
s. 117
geografia
s. 117
12.35-13.20 6
historia
s. 116
zaj. artystyczne
s. 117
matematyka
s. 117
język polski
s. 117
język angielski
s. 116
13.30-14.15 7 wdż
język polski
s. 117
wos
s. 103/117
wf 
wf 
14.20-15.05 8
wf
s. 115/117
fizyka
s. 117
rewalidacja
s. 116
rewalidacja
wf 
15.10-15.55 9
rewalidacja
s. 116
rewalidacja
s. 117
rewalidacja
 
 

 Klasa III G UZ

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 115
rewalidacja
s. 118/103
rewalidacja
s. 115
rewalidacja
s. 115/217/304/204
plastyka
s. 115
8.55-9.40 2
muzyka z rytm.
s. 108
technika
s. 115
funkc. w środow.
s. 114
plastyka
s. 114
plastyka
9.50-10.35 3
funkc. w środow.
s. 114
technika
s. 115
technika
s. 114
plastyka
s. 114
technika
10.50-11.35 4
funkc. w środow.
technika
s. 114
technika
s. 214
funkc. w środow.
s. 114
technika
11.45-12.30 5
wf
s. 114
funkc. w środow.
s. 114
technika
s. 114
funkc. w środow.
s. 114
 
12.35-13.20 6
religia
funkc. w środow.
s. 114
muzyka z rytm.
s. 108
religia
s. 114
 
13.30-14.15 7
wf
wf
plastyka
s. 108
plastyka
 
14.20-15.05 8
 
wf
plastyka
s. 108
plastyka
 
 Klasa I SPdP
LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
z. kszt. kreat.
s. 112
przysp. do pracy
s. 103
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
8.55-9.40 2
z. kszt. kreat.
z. rozw. kom. się
s. 115
rewalidacja
s. 112/1/303
przysp. do pracy
rewalidacja
s. 112/103/304
9.50-10.35 3
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
funkc. osob. i społ.
10.50-11.35 4
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
religia
s. 110
11.45-12.30 5
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
funkc. osob. i społ.
s. 110
z. rozw. kom. się
s. 110
12.35-13.20 6 wf
s. 110
funkc. osob. i społ.
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
funkc. osob. i społ.
s. 103/110
z. kszt. kreat.
s. 112
13.30-14.15 7
religia
s. 110
funkc. osob. i społ.
s. 110
z. kszt. kreat.
s. 110
przysp. do pracy
s. 103/110
 
14.20-15.05 8  
funkc. osob. i społ.
  wf
 
15.10-15.55 9   wf      

 Klasa II SPdP

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
przysp. do pracy
s. 111
rewalidacja
s. 111/110
rewalidacja
s. 111/103/216/217
z. rozw. kreat.
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
8.55-9.40 2
przysp. do pracy
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
rewalidacja
s. 111/109/203
przysp. do pracy
s. 111
z. rozw. kreat.
s. 111
9.50-10.35 3
f.os. i sp./prz. do pr.
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
wf
10.50-11.35 4
przysp. do pracy
s. 111
z. rozw. komp.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
11.45-12.30 5
przysp. do pracy
s. 111
z. rozw. komp.
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
12.35-13.20 6
z. rozw. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
funkc. os. i społ.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
religia
s. 111
13.30-14.15 7
z. rozw. kreat.
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
wf
przysp. do pracy
s. 111
 
14.20-15.05 8
religia
s. 111
przysp. do pracy
s. 111
wf
przysp. do pracy
s. 111
 
15.10-15.55 9  
przysp. do pracy
s. 111
     

 Klasa IIIa SPdP

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
rewalidacja
s. 110/113/216
wf
przysp. do pracy
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
rewalidacja
s. 110/304/103
8.55-9.40 2 wf
rewalidacja
s. 110/304
przysp. do pracy
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
9.50-10.35 3
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
f.os.i sp./prz.do pr.
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
10.50-11.35 4
funkc. os. i społ.
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
funkc. os. i społ.
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
11.45-12.30 5
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
z. rozw. kom. się
s. 110
zaj. kszt. kreat.
s. 110
12.35-13.20 6
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
z. rozw. kom. się
s. 103/110
zaj. kszt. kreat.
s. 110
13.30-14.15 7
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
przysp. do pracy
s. 110
wf
s.110/103
religia
s. 110
14.20-15.05 8
przysp. do pracy
s. 110
religia
s. 110
zaj. kszt. kreat.
s. 110
 
 
15.10-15.55 9  
-
-
zaj. kszt. kreat.
s. 103
   

 Klasa IIIb SPdP

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
przysp. do pracy
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
z. rozw. kom. się
s. 114
8.55-9.40 2
z. rozw. kom. się
przysp. do pracy
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
rewalidacja
s. 114/404/414/1
rewalidacja
s. 114/404
9.50-10.35 3 wf
przysp. do pracy
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
funkc. os. i społ.
s. 114
10.50-11.35 4
funkc. os. i społ.
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
funkc. os. i społ.
s. 114
f.os.i sp./prz.do pr.
s. 114
funkc. os. i społ.
s. 114
11.45-12.30 5
funkc. os. i społ.
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
wf
przysp. do pracy
s. 114
religia
s. 114
12.35-13.20 6
przysp. do pracy
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
wf
przysp. do pracy
s. 114
 
13.30-14.15 7
zaj. kszt. kreat.
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
zaj. kszt. kreat.
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
 
14.20-15.05 8
zaj. kszt. kreat.
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
zaj. kszt. kreat.
s. 114
przysp. do pracy
s. 114
 
15.10-15.55 9  
religia
s. 114
     

 Klasa IIIc SPdP

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
przysp. do pracy
s. 307
rewalidacja
s. 307/204
przysp. do pracy
s. 307
rewalidacja
s. 307/103/117
przysp. do pracy
s. 307
8.55-9.40 2
funkc. os. i społ.
s. 307
rewalidacja
s. 307/103
przysp. do pracy
s. 307
funkc. os. i społ.
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
9.50-10.35 3
z. rozw. komp.
s. 307
funkc. os. i społ.
s. 307
wf
funkc. os. i społ.
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
10.50-11.35 4
przysp. do pracy
s. 307
f.os.i sp./prz.do pr.
s. 307/107
wf
przysp. do pracy
s. 307
zaj. rozw. kreat.
s. 307
11.45-12.30 5
przysp. do pracy
s. 307
zaj. rozw. kreat.
z. rozw. komp.
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
zaj. rozw. kreat.
s. 307
12.35-13.20 6
przysp. do pracy
s. 307
zaj. rozw. kreat.
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
funkc. os. i społ.
s. 307
przysp. do pracy
13.30-14.15 7
przysp. do pracy
s. 307
religia
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
religia
s. 307
przysp. do pracy
14.20-15.05 8
przysp. do pracy
s. 307
rewalidacja
s. 307
przysp. do pracy
s. 307
wf
 
15.10-15.55 9  
-
-
przysp. do pracy
s. 307
   

Licencja