Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ZBIORY DLA NAUCZYCIELI

Nasza biblioteka gromadzi zbiory przydatne w pracy każdego nauczyciela. Zbiory te obejmują literaturę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne oraz materiały multimedialne takie jak: filmy edukacyjne, plansze interaktywne. Wszystkich zachęcamy do lektury.

Książki

 1. Alberti Robert E.: Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk 2012.
 2. Arnwine Bonnie: Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej. Gdańsk 2016.
 3. Baczała Ditta, Błeszyński, Jacek: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych. Toruń 2013.
 4. Bartnicka-Kierylak Aneta: Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii. Warszawa 2017.
 5. Bąbas Sylwester.Jędrzejko Mariusz: Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Warszawa 2017.
 6. Berendt Joanna, Sendor Magdalena: Dogadać się z dzieckiem: coaching, empatia, rodzicielstwo. Warszawa 2013.
 7. Biddulph Steve: Wychowywanie chłopców: dlaczego chłopcy różnią się od dziewcząt?, jak pomóc im wyrosnąć na szczęśliwych i spełnionych mężczyzn?. Poznań 2015.
 8. Bielski Janusz: Nauczyciel doskonały: kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki,kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela. Kraków 2017.
 9. Błeszyński Jacek J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Gdańsk 2011.
 10. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna: Niepełnosprawność intelektualna: diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Gdańsk 2011.
 11. Bogdanowicz Marta: Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk 2014.
 12. Bojarska Lucyna: Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole. Warszawa 2009.
 13. Borkowska Agnieszka, Grotowska Beata: Codzienność dziecka z zespołem Aspergera: okiem rodzica i terapeuty. Gdańsk 2012.
 14. Borkowska Agnieszka: Teczka pracy logopedy: pakiet multimedialny z pendrivem do pracy przy różnych zaburzeniach mowy. Poznań 2013.
 15. Borkowska Agnieszka: Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera. Gdańsk 2010.
 16. Budzińska Anna, Wójcik Marta: Zespół Aspergera. Gdańsk 2010.
 17. Campbell Ross: Sztuka akceptacji. Warszawa 1999.
 18. Chlebowska Elżbieta: Wychowanie: najtrudniejsza ze sztuk pięknych. Gliwice 2014.
 19. Chrzanowska Anna: Zabawy i ćwiczenia logopedyczne: /k/, /g/, /t/, /d/: poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Białystok  2004.
 20. Chrzanowska Anna: Zabawy i ćwiczenia logopedyczne: /l/, /l'/, /r/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Białystok  2003.
 21. Cotugno Albert J.: Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych. Warszawa 2010.
 22. Covan David: Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów: scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów. Warszawa 2007.
 23. Covey Stephen R.: 7 nawyków skutecznego działania. Poznań 2013.
 24. Czarnocka Marzenna: Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedaogicznej wprzedszkolu i szkole. Warszawa 2018.
 25. Delaney, Tara: 101 ćwiczeń, gier i zabaw: dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera izaburzeniami integracji sensorycznej. Gdańsk 2016.
 26. Eichelberger Wojciech: Jak wychować szczęśliwe dzieci. Warszawa 2014.
 27. Emmons Polly Godwin, Anderson Liz McKendry: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej: zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. Warszawa 2007.
 28. Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały - jak słuchać żeby z nami rozmawiały. Poznań 2005.
 29. Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań 2013.
 30. Faber Adele, Mazlish Elaine: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością. Poznań 2013.
 31. Filliozat Isabelle: Moje dziecko doprowadza mnie do szału: jak rozumieć to, co dzieje się w głowie twojego dziecka. Kraków 2015.
 32. Franczyk Anna: Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2017.
 33. Franczyk Anna: Skarbiec nauczyciela-terapeuty: (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków  2006.
 34. Frith Uta: Autyzm: wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk  2008.
 35. Fröhlich Andreas D.: Edukacja bazalna: nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Sopot 2016.
 36. Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek. Warszawa 1991.
 37. Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w praktyce. Warszawa 2012.
 38. Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa 2007.
 39. Grandin Temple: Autyzm i problemy natury sensorycznej. Gdańsk 2017.
 40. Gromuł Renata: Co się dzieje między nami?: rozpoznawanie i nazywanie relacji międzyludzkich oraz towarzyszących im emocji. Gdańsk 2012.
 41. Grudziewska Ewa (red.): Diagnoza w socjoterapii. Warszawa 2017.
 42. Grudziewska Ewa (red.): Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. Warszawa 2015.
 43. Gruszka Magdalena: Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Gdańsk  2002.
 44. Honoré Carl: Pod presją: dajmy dzieciom święty spokój. Warszawa 2011.
 45. Hüther Gerald, Hauser Uli: Wszystkie dzieci są zdolne: jak marnujemy wrodzone talenty. Słupsk 2014.
 46. Jagieła Jarosław: Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny. Kraków 2009.
 47. Jagieła Jarosław: Trudny uczeń w szkole: krótki przewodnik psychologiczny. Kraków 2005.
 48. Jankowska Anna: Rozmowy z rodzicami: poradnik dla nauczyciela. Kielce 2012.
 49. Jodzis Daria: Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym. Gdańsk 2016.
 50. Juczyński Zygfryd: Narkomania: podręcznik dla nauczycieli. Warszawa 2008.
 51. Kania Iwona: Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym?: Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą. Warszawa 2010.  
 52. Kielin Jan: Krok po kroku: nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk 2013.
 53. Kielin Jan: Profil osiągnięć ucznia: przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z palcówek socjalnych. Gdańsk  2009.
 54. Kielin Jan: Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Gdańsk 2014.
 55. Kierczak Urszula: Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego: praktyczny przewodnik. Kraków 2012.
 56. Kijak Katarzyna: Spotkania zespołu wychowawczego: dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kraków  2004.
 57. Knez Renata: Poznaję – wybieram. Kraków  2003.
 58. Knez Renata: Saper czyli Jak rozminować agresję: program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. Kraków  2002.
 59. Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka:  Sposób na trudne dziecko: przyjazna terapia behawioralna. Sopot 2011.
 60. Kosińska Ewa: Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole: scenariusze zajęć z uczniami. Kraków  2003.
 61. Kossewska Joanna (red.): Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków  2009.
 62. Kowalewska Barbara: Mam czas dla dziecka: pedagogika waldorfska dla najmłodszych: propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku. Kraków 2013.
 63. Kozak Stanisław: Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa 2011.
 64. Kozdroń Agnieszka: Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. Warszawa2014.
 65. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta: Wychowanie przez czytanie. Warszawa 2014.
 66. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta: Z dzieckiem w świat wartości. Warszawa 2014.
 67. Krasowicz-Kupis, Grażyna: Diagnoza dysleksji: najważniejsze problem. Gdańsk 2012.
 68. Krupa Dorota, Pszczółka Jolanta: Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolny. Kraków 2014.
 69. Lane-Smith Shirley: Spokojne dzieciaki. Warszawa 2006.
 70. Mackenzie Robert J: Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie. Gdańsk 2018.
 71. Maksymowska Ewa: Wychowywać ucząc: przewodnik dla realizatora programu. Warszawa 2006.
 72. Maksymowska Ewa: Wychowywać ucząc: pakiet edukacyjny. Warszawa 2006.
 73. Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców. Gdańsk 2005.
 74. Mazur-Dulęba Dorota (red.): Scenariusze dobrych wywiadówek: dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa 2015.
 75. Milczarek Agnieszka: Przemoc w szkole: poradnik dla wychowawcy klasy. Warszawa 2008.
 76. Minczakiewicz Elżbieta Maria: Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wświat zabawy i nauki. Kraków 2010.
 77. Molska Ewa: Kaktusy dojrzewania: scenariusze lekcji wychowawczych nie tylko dla gimnazjum. Poznań  2011.
 78. Naprawa Renata: Gotowi do startu: program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
  Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 79. Naprawa Renata: Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne: dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Gdańsk  2010.
 80. Naprawa Renata: Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne: dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (gimnazjum). Gdańsk 2010.
 81. Naprawa Renata: Nie jesteś sam: program edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Gdańsk 2012.
 82. Naprawa Renata: Program nauczania dla II etapu edukacji: w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Gdańsk 2009.
 83. Naprawa Renata: Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: dla klas I-III. Gdańsk  2009.
 84. Naprawa Renata: Zrozumieć samemu świat: program nauczania dla III etapu edukacji uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: gimnazjum.
  Gdańsk  2010.
 85. Nawój-Połoczańska Joanna: Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży. Warszawa 2018.
 86. Nosowska Dorota, Kreczman-Madej Renata: Pięć największych problemów u dzieci: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa 2009.
 87. O'Moore Mona: Jak opanować przemoc w szkole. Warszawa  2008.
 88. Odowska-Szlachcic Bożenna: Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Gdańsk 2013.
 89. Odowska-Szlachcic Bożenna: Terapia integracji sensorycznej. Gdańsk 2010.
 90. Odowska-Szlachcic Bożenna: Wzrok i słuch: zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej. Gdańsk 2013.
 91. Palak Zofia, Wójcik Magdalena (red.): Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej. Lublin 2016.
 92. Palomares Susanna: Jak sobie radzić z dręczycielem: poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa 2007.
 93. Pankowska-Koc Katarzyna: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole podstawowej: na zajęciach dodatkowych i lekcjach WF. Warszawa 2012.
 94. Paź Barbara: Szkoła, która ochrania: szkolny program profilaktyki. Kraków  2002.
 95. Pielecki Jan (red.): Usprawnienie wychowanie i nauczanie osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Kraków 1998.
 96. Pisula Ewa: Autyzm: przyczyna, symptomy, terapia. Gdańsk 2012.
 97. Piszczek Maria (red.): Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2. Warszawa  2002.
 98. Pomirska Zofia (red.): Wokół dysleksji: co warto wiedzieć o  dysleksji i nowoczesnych sposobach  przeciwdziałania jej. Warszawa 2010.
 99. Portmann Rosemarie: Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce 1998.
 100. Potter-Efron Ronald: Życie ze złością. Sopot  2012.
 101. Przygońska Ewa.(red.): Nauczyciel: rozwój zawodowy i kompetencje. Toruń 2010.
 102. Randall Peter, Parker Jonathan: Autyzm: jak pomóc rodzinie. Sopot 2010.
 103. Rockwell Sylvia: A co mi zrobisz?: Od chaosu do współpracy w klasie. Warszawa 2008.
 104. Rudzińska Zofia (red.): Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej. Warszawa 2012.
 105. Rudzińska-Rogoża Aneta (red.): Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji. Kraków 2014.
 106. Rutkowska Renata: Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat. Gdańsk 2009.
 107. Rybicka Małgorzata (red.): Terapia behawioralna osób z autyzmem. Gdańsk 2003.
 108. Rzeszotek Mariusz: Sukces wychowania: Jak budować dobre relacje w grupie: poradnik dla nauczycieli, trenerów, pedagogów. Warszawa 2018.
 109. Sabik Magdalena: Zabawy dla dzieci z autyzmem. Gdańsk 2012.
 110. Sher Barbara: 28 zabaw muzycznych: piosenki i scenariusze zajęć wspomagające naukęjęzyka angielskiego oraz rozwój koordynacji ruchowo-słuchowej. Gdańsk 2016.
 111. Sher Barbara: Gry i zabawy we wczesnej interwencji: ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego. Gdańsk  2013.
 112. Sieczczyńska Danuta: Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej: program, plan zajęć, przykłady zajęć. Płock 2005.
 113. Sokołowska Ewa: Jak postępować z agresywnym uczniem: poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa 2009.
 114. Sosin Irena (red.): Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: gimnazjum. A-I. Warszawa  2010.
 115. Squires G., McKeown S.: Pomóż dziecku z... dysleksją. Warszawa 2006.
 116. Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem: teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Sopot 2012.
 117. Szafrańska Karina: Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci zespectrum autyzmu (ASD). Kraków 2016.
 118. Szoplik Katarzyna: Zabawy i ćwiczenia logopedyczne: /sz/, /ż/, /cz/, /dż/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa  2002.
 119. Szurowska Beata: Anoreksja w rodzinie. Warszawa 2011.
 120. Święcicka Justyna: Ja i grupa: trening dla uczniów. Warszawa  2010.
 121. Tanajewska Alicja: Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: poradnik dlanauczyciela. Warszawa 2014.
 122. Tanajewska Alicja: Programy pracy szkoły: program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej. Gdańsk  2013.
 123. Teitelbaum Osnat, Teitelbaum Philip: Czy moje dziecko ma autyzm?: jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu. Gdańsk 2012.
 124. Tkaczyk Grażyna: Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji. Lublin 2008.
 125. Uszyńska-Jarmoc Janina (red.): Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży: teoria i badania. Warszawa 2015.
 126. Warchoł Krzysztof: Program nauczania wychowania fizycznegodla liceum, technikum oraz branżowejszkoły I i II stopnia: dla III etapu edukacji wraz z rocznymi - tematycznymiplanami pracy i przedmiotowym systemem oceniania. Rzeszów 2019.
 127. Warecki Krzysztof: Dopalacze. Radom 2010.
 128. Wieczorek Małgorzata: Inscenizacje na każdą okazję: gimnazjum. Gdańsk  2003.
 129. Wilk Maciej: Diagnoza w socjoterapii: ujęcie psychodynamiczne. Sopot 2014.
 130. Winczewska Bożena: Bhp w szkole: obowiązki, odpowiedzialność, dokumentacja. Warszawa 2015.
 131. Wojtasik Bożena: Podstawy poradnictwa kariery: poradnik dla nauczycieli. Warszawa 2011.
 132. Wosik-Kawali Danuta (red.): Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011.
 133. Wrona Sylwia: Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji: analizaporównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Kraków 2012.
 134. Zajączkowski Krzysztof: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Warszawa 2003.
 135. Zwoliński Andrzej: Sekty w Internecie. Kraków 2009.

 

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow