Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Biblioteka Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie jest nowoczesną i dobrze wyposażoną pracownią interdyscyplinarną, która służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży. Z jej zasobów korzystają zarówno uczniowie, nauczyciele, jak również rodzice. Praca biblioteki oparta jest na systemie cyfrowym MolNet+, co umożliwia elektroniczny dostęp do zasobów biblioteki szkolnej oraz własnej karty czytelnika. Ponadto każdy ma dostęp do katalogu elektronicznego biblioteki oraz zestawień bibliograficznych takich jak np. nowości czy zestawienia lektur. Księgozbiór ma charakter uniwersalny. Zbiór książek obejmuje z różnych dziedzin nauki m.in. literaturę popularnonaukową, literaturę piękną, podręczniki szkolne oraz czasopisma. W swoich zbiorach posiadamy również filmy edukacyjne, materiały multimedialne, plansze interaktywne. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie z wydzielonym miejscem na czytelnię wyposażoną w tablety z dostępem do internetu. Nasza biblioteka realizuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, wspiera młodzież w pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu postawy otwartości, życzliwości i umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Jest doskonałym miejscem do nauki, przygotowuje ucznia do samokształcenia, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Zbliża do docenienia wartości nauki oraz sprzyja rozwojowi inwencji twórczej młodzieży.

Bibliotekarz: Magdalena Bugalska

e-mail: biblioteka@radziejow.edu.pl

Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek
7.40-13.40
Wtorek 7.40-14.40
Środa 7.40-13.40
Czwartek 7.40-14.40
Piątek 7.40-11.40

Stopka strony