Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program Wyprawka Szkolna ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Program zakłada także m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla: uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego. Więcej informacji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2016-2017.html

wstecz

Licencja