Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PROJEKT EDUKACYJNY „WIEDZA MOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”

Projekt edukacyjny Wiedza moją przyszłością realizowany był w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyli uczniowie LO i PGP oraz wychowankowie SOSW. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych, technologii informacyjnej oraz zajęcia warsztatowe z ekologii, przedsiębiorczości, zajęcia muzyczne. Odbywały się wykłady, prelekcje oraz wyjazdy edukacyjne. Zajęciami objęto uczniów zdolnych, uczniów z problemami w nauce oraz uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część zajęć pozalekcyjnych służyła przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych. Efektem udziału uczniów w projekcie było opracowanie publikacji pt. „Powiat radziejowski – poznaj razem z nami”.

wstecz

Licencja